Élményterápiás önfejlesztő kiscsoport 15-25 éves fiatalok részére

Az élményterápia lényege a tapasztalati úton történő tanulás, mely a résztvevő fizikai, lelki és értelmi képességeinek bevonódását igényli. A foglalkozások során olyan játékos páros és csoportos feladatokkal dolgozunk, amelyek során az átélt élmények és tapasztalatok a hétköznapi élet történéseire ráilleszthetők. Az élmények feldolgozása során lehetőség nyílik a hibás gondolkodási módok és viselkedési minták azonosítására és korrekciójára.
Mit várhatsz a tréningtől?
· a résztvevők segítséget kapnak a saját test elfogadásához, a külső megjelenéssel kapcsolatos szorongások csökkentéséhez
· segítséget kapnak önmaguk mélyebb megismeréséhez, az erősségek és fejlesztésre váró tulajdonságok beazonosításához
· a viselkedészavar hátterében meghúzódó hibás gondolkodási módok megváltoznak, így a viselkedés változása is várható
· a résztvevők új, hatékonyabb probléma megoldási módokat tanulnak meg
· javul a kommunikációs stílus és a konfliktus kezelési mód
· fejlődik az együttérzés (empátia), megértés (tolerancia), társas együttműködési képesség
A részvétel segítheti a serdülőt a személyiségéhez leginkább illő hivatás megtalálásában, és abban, hogy jobban el tudja fogadni önmagát, és kezelni kapcsolatait.
Kinek ajánlom?

A kiscsoport olyan fiataloknak ajánlott, akik nehezen birkóznak meg a felnőtté válás folyamatával, nem találják a helyüket a világban és az emberi kapcsolatokban. Komoly segítséget jelenthet azoknak a kamaszoknak is, akik viselkedési, és magatartási problémákkal küzdenek (zárkózottak, elvonulnak a világtól, ellenségesek másokkal, gyanakvók és bizalmatlanok, hiperaktívak, figyelemhiányosak, szorongók stb.) mivel tapasztalati úton szembesülnek a hibás gondolkodási sémákkal, a rosszul működő megoldási módokkal és stratégiákkal, kommunikációs stílussal és a sikertelen feladatmegoldáshoz vezető úttal. A csoportos foglalkozások szociális gyakorlóterepnek tekinthetők, ahol lehetőség van a hibás működés korrigálására.  Segít azoknak, akiknél nehézséget okoz a párkapcsolat kiépítése, megtartása, a másokhoz való alkalmazkodás, közösségbe való beilleszkedés.
A csoportos foglalkozások elkezdése előtt a serdülő fiatallal és valamelyik szülővel egy ingyenes problémafeltáró és tájékozódó első interjúra kerül sor. A csoport indulása után az első két alkalmat követően a csoport zártan működik, ekkor csatlakozásra már nincs lehetőség.
A foglalkozások heti egy órát (60 percet) vesznek igénybe.
A program 15 foglalkozásból áll.
Részvételi díj: 2000 Ft./60 perc

Üdvözöllek a Pszichofitt kuckó oldalán